Aktuality

Informace pro občany a myslivecké spolky

Armáda ČR oznamuje záměr výcviku v našem a okolních katastrech ve dnech   19. – 21. 6. 2024 a žádá o nekonání jejich mysliveckých činností.
Oznámení obecního úřadu
14. 6. 2024
Obec Valchov

Osvědčení o úspoře emisí

V roce 2023 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 26,5 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik,…
Inzerce, prodej
12. 6. 2024
Obec Valchov

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7- 8. 6. 2024

Výsledky hlasování za obec Valchov
Inzerce, prodej
11. 6. 2024
Obec Valchov

Místní poplatky pro rok 2024

Poplatek za svoz a ukládání domovního odpadu v roce 2024 činí 750 Kč za osobu, která je přihlášená k trvalému pobytu a dále pak za každý rekreační a neobydlený objekt 750 Kč. Základní sazba poplatku za psa je 200 Kč. Za…
Oznámení obecního úřadu
3. 6. 2024
Obec Valchov

Světový den větru

Zveme vás v sobotu 15. června na Den otevřených dveří ve větrné elektrárně Protivanov!  Akce se koná od 10 h do 16 h a bude možné se zblízka podívat nejenom na větrnou elektrárnu, ale k dispozici bude i elektromobil.…
Inzerce, prodej
3. 6. 2024
Obec Valchov

SDH Valchov Vás zve na oslavy 130. výročí založení sboru.

Pátek 2. 8. 2024 - slavnostní schůze v místní Sokolovně Sobota 3. 8. 2024 -  od 13 hodin - vítání sborů, průvod obcí na hřiště, ukázka práce mladých hasičů a volná zábava.  K tanci a poslechu zahraje Holóbkova mozeka.…
Inzerce, prodej
3. 6. 2024
Obec Valchov