Zastupitelstvo obce

Jméno Funkce

Karel Vrána starosta

Pavla Vitová místostarostka

Václav Hasoň předseda finančního výboru

Petr Barák předseda kontrolního výboru

Bc. Šárka Oujezdská člen zastupitelstva

Renata Kaliková člen zastupitelstva

Ing. Zdeněk Přikryl člen zastupitelstva

Bc. Josef Přikryl člen zastupitelstva

Miroslav Šrom člen zastupitelstva

  Prosím čekejte...