Zastupitelstvo obce

Jméno – funkce

Karel Vrána starosta

Petr Barák místostarosta

Lucie Zrůstková předseda finančního výboru

Luděk Hartl předseda kontrolního výboru

Bc. Šárka Oujezdská předseda kulturního výboru

Martin Vít člen zastupitelstva

Mgr. Jakub Šmída člen zastupitelstva

Ing. Josef Přikryl člen zastupitelstva

Miroslav Šrom člen zastupitelstva

  Prosím čekejte...