Honební společenstvo Valchov

Je organizací působící na území obce od roku 2003. Několik vlastníků půdy využilo možnosti zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti a založilo na katastru obcí Valchov, Ludíkov a části Němčic Honební společenstvo. Valná hromada se konala 14. 2. 2003, byly zde schváleny stanovy, honební výbor a seznam vlastníků. Společenstvo bylo uznáno Městským úřadem Boskovice dne 28. 4. 2003.

Členy výboru jsou:

Starosta Tomáš Kalik

Místostarosta: Ing. František Veselý

Jednatel: Petr Menšík Dis.

Myslivecký hospodář: Petr Šindelka

Členové: Libor Kalik

Antonín Havelka

Milan Menšík

Václav Hasoň

Josef Procházka

Členové HS vykonávající právo myslivosti: Mgr. Jiří Zrůstek

Ing. Libor Kalik ml.

Petr Novák

Alois Žáček

Václav Procházka

Stanislav Veselý

Ing. Marie Žáčková

Adepti HS: Petr Šindelka ml.

Výměra honitby činí 502,22 ha.

Členové HS budují myslivecká zařízení – krmeliště, krmelce, posedy. V zimě přikrmují lesní zvěř. Organizují besedy, přednášky a každoročně pořádají hon na drobnou zvěř.

  Prosím čekejte...