Poplatky 2023

Poplatek   za   provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatek ze psů za rok 2023 je možné uhradit  v kan­celáři obecního úřadu v úředních dnech PONDĚLÍ  a  STŘEDA nebo na bankovní účet obce č. 29826631/0100 (VS – číslo domu). Základní sazba poplatku za odpad je 550,– Kč na osobu. Poplatek je splatný: jedno­rázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, splatných do 31. března a 30. září příslušného  kalendářního roku. Osvobozeni od poplatku jsou děti do věku 6 let a občané starší 75-ti let.

Základní sazba poplatku za psa je 100,– Kč. Za každého dalšího psa 150,– Kč. Sazba pro poživatele důchodu je 50,– Kč, za každého dalšího psa 75,– Kč.

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec

Vytvořil: Obec Valchov - 19. 1. 2023 7:54

Přílohy
Poplatková povinnost.pdf 103.38 kB Stáhnout
  Prosím čekejte...