Místní poplatky pro rok 2024

Poplatek za svoz a ukládání domovního odpadu v roce 2024 činí 750 Kč za osobu, která je přihlášená k trvalému pobytu a dále pak za každý rekreační a neobydlený objekt 750 Kč.

Základní sazba poplatku za psa je 200 Kč. Za každého dalšího psa činí poplatek 300 Kč.

Splatnost poplatků je stanovena k 30. 6. 2024.

Poplatky budou vybírány v hotovosti v kanceláři obecního úřadu od 15. ledna do 30. června 2024 v době úředních hodin (pondělí a středa).

Poplatky lze hradit bankovním převodem na číslo účtu: 29826631/0100, jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné.

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec

Vytvořil: Obec Valchov - 9. 1. 2024 10:48

Přílohy
svoz odpadu.jpg 13.38 kB Stáhnout
  Prosím čekejte...