Vesnice roku

Slavnostní vyhlášení oceněných obcí v soutěži Vesnice roku Jihomoravského kraje 2015

proběhne v sobotu 15. 8. 2015 od 14 hodin v obci Rudka (okres Brno – venkov).

KDO CHCE, MŮŽE RUDKU, SPOLU S NÁMI, NAVŠTÍVIT :-).

Text přílohy přihlášky do soutěže najdete ve složce viz níže „PŘIHLÁŽKA“

Hodnocení proběhlo, výsledky byly vyhlášeny 11. 6. 2015 v Šakvicích – Vesnici roku Jihomoravského kraje 2013.

Vesnicí roku Jihomoravského kraje 2015 se stala obec RUDKA (okres Brno-venkov). GRATULUJEME!

Valchov si odnesl tři ocenění, protokol je k nahlédnutí ve složce viz níže „PROTOKOL“

Podrobná reportáž bude v nejbližším Valchovském zpravodaji!

Již víme, kdy naši obec navštíví komise, která hodnotí letos přihlášené obce do soutěže Vesnice roku.

Bude to ve středu 10. 6. 2015 od 11.15 do 13.15 hodin.

Prosíme všechny občany, kteří budou mít čas chuť, aby přišli v 11.15 hodin k bývalé škole, kde proběhne přivítání komise.

Podaří-li se Vám pomoci formou úklidu před vlastními domy a na zahrádkách, bude to to nejlepší, co můžete udělat pro úspěšnou prezentaci naší obce. Děkujeme!

Vážení a milí občané,

tak jsme to udělali! Jak bylo uvedeno ve Zpravodaji a mnohokrát probráno s občany obce, přihlásili jsme Valchov do soutěže Vesnice roku 2015. Na webových stránkách obce je, ještě stále, anketa o názoru veřejnosti. O její vypovídací schopnosti lze sice diskutovat, ale určitý obrázek si z jejího stavu udělat můžeme. A zdá se nám, že většina lidí byla pro. Musím souhlasit, neboť Valchov a především jeho obyvatelé se nemají za co stydět, ba právě naopak. Udržovaný obecní majetek, opravené stavby i veřejná prostranství, fungující veřejný život, Zpravodaj, webové stránky. Obrovská řada úspěšných a oblíbených akcí je důkazem toho, že to u nás v obci žije, spolky, obec, školka, knihovna i neformální uskupení spolupracují, vychází si navzájem vstříc.

Hodnocení v jednotlivých krajských kolech soutěže proběhne začátkem měsíce června. Komise nás, s největší pravděpodobností, navštíví 8., 9. nebo 10. 6. a bude mít oči na stopkách. Připravujeme dvouhodinovou prezentaci obce Valchov, chtěli bychom se ukázat v co nejlepším světle a v soutěži uspět. Získat tak další zkušenosti a dosáhnout toho, aby Valchov znalo ještě více lidí, aby se vědělo, jak to u nás děláme. Pokud si to mohu dovolit, chtěla bych Vás všechny poprosit, jestli by nebylo možné nám (potažmo Vám samotným) pomoci. Jak? Úklidem kolem svých domů, posekáním vlastních trávníků, květinovou výzdobou (paní Veselá Vám jistě ochotně poradí) a podobně. Vím, že to stejně všichni poctivě děláte, že Vám hodně záleží na okolí v němž žijete, jen chci požádat, zda by to zrovna nyní nešlo načasovat zrovna na počátek týdne od 8. 6.

Děkuji všem a další informace o průběhu příprav budou zveřejněny zde, na této stránce.

  Prosím čekejte...