Zapátrejme v prvních obecních kronikách a připomeňme si, co bylo podnětem vzniku této organizace. „Hasičské sbory vznikaly velmi živelně a k jejich založení často přispěl požár v místě nebo blízkém okolí. Nejinak tomu bylo i ve Valchově. V roce 1891 vznikl v domě čp. 5 požár, který zničil 5 rolnických usedlostí a 3 výměnické domky. Uhořela jedna žena a několik kusů dobytka. Ke zmírnění finančních škod postižených byly konány sbírky. Provedlo ji i Okresní hejtmanství v Boskovicích a současně nařídilo, aby obec pořídila hasičské vybavení. Obecní zastupitelstvo se proto rozhodlo zakoupit čtyřkolovou ruční stříkačku. Musela mít vyškolenou obsluhu, proto dal starosta podnět k založení hasičského sboru. Zakládající výbor tvořili řídící učitel Antonín Ryšavý, rolníci Josef Dokoupil, Josef Musil a Antonín Langr. V roce 1894 byla svolána ustavující valná hromada. Vybavení sboru tvořila čtyřkolová ruční stříkačka. Zakoupeno bylo i třiadvacet přilbic, dvacet opasků se sekyrkami, tři opasky s noži, dvě signálky a trubka, byly pořízeny plátěné stejnokroje a razítko. V roce 1896 byla dobudována hasičská zbrojnice.“

V současné době má sbor dobrovolných hasičů 78 členů, z toho 43 mužů, 11 žen, 16 členů mladých hasičů a 8 členů dorostu. Starostou SDH byl zvolen Stanislav Veselý ml., velitelem zásahové jednotky Petr Barák, jednatelem Petr Vít.

V současné době má SDH k dispozici motorovou stříkačku PPS 12 , požární automobil FIAT DUCATO COMBI a požární automobilovou stříkačku LIAZ CAS K25L.

110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve Valchově si místní hasiči, a občané připomněli 16. až 18. července 2004. Při této příležitosti byl pořízen a slavnostně vysvěcen hasičský prapor. Členové SDH aktivně spolupracují s Obcí Valchov při drobných investičních akcích, (prováděli výsadbu lesa, pomoc při jarním tání sněhu v roce 2006, čištění dešťové kanalizace, atd.) a jsou připraveni zasáhnout v případě požáru a nepředvídaných živelních událostech.

Každoročně pořádají členové SDH ostatkový průvod v obci, stavění máje, pouťovou taneční zábavu a spoluprácují s Obcí Valchov při zajištění adventní rukodělné dílny a mikulášské nadílky.

  Prosím čekejte...