Odpadové hospodářství

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

je možné uhradit v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech PONDĚLÍ a STŘEDA, nebo na bankovní účet obce č. 29826631/0100 (VS – číslo domu). 

Sazba poplatku činí 750 Kč a je splatná

a) jednorázově, a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
a) je narozená v příslušném kalendářním roce ,
b) má adresu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, Valchov č.p. 97 a nezdržuje se v obci déle než jeden rok
c) trvale žije v zahraničí.

Více informací naleznete v Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za obecní systém odpadové hospodarství

Kalendář svozu odpadů 2024

Informace k odpadovému hospodářství v obci Valchov za rok 2021

Velkoobjemový kontejner je umístěn za Obecním úřadem.

Otevřen je od 1.4. do 31.10. každou sobotu od 10.00 do 11.00 hodin.

Příručky třídění odpadů

  Prosím čekejte...